Stan wyłączający podjęcie decyzji i wyrażenie woli: choroba psychiczna, alkohol, narkotyki, a szkoda i odszkodowanie

Stan wyłączający podjęcie decyzji i wyrażenie woli: choroba psychiczna, alkohol, narkotyki, a szkoda i odszkodowanie

Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy.

Stosunek psychiczny do podejmowanego zachowania się i jego skutków opiera się na dwóch momentach: przewidywania i woli. Oba te momenty zakładają istnienie nieupośledzonego działania funkcji psychicznych, pozwalających na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków swego zachowania się oraz pokierowania swym postępowaniem.

Stwierdzanie w postępowaniu karnym ograniczenie zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem. Nie wyłącza natomiast jego odpowiedzialności w procesie cywilnym jako pozwanego.

Kierowca zażywający leki ma obowiązek zapoznania się z informacjami producenta (ulotkami dołączonymi do opakowania) o skutkach w zakresie zdolności do bezpiecznego prowadzenia samochodu, jeżeli lekarz ordynujący lek nie udzielił takiej informacji. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 maja 2002 r. I CKN 127/2000

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (24 votes)

Dodaj komentarz