Korzystanie oraz używanie ponad udział współwłasności rzeczy czy nieruchomości

Korzystanie oraz używanie ponad udział współwłasności rzeczy czy nieruchomości

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej na tyle, na ile da się to pogodzić z korzystaniem przez innych współwłaścicieli. Za nadmierne korzystanie z rzeczy wspólnej należy się rekompensata. Korzystanie z rzeczy wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli stwarza podstawę do żądania rozliczenia się przez niego z odniesionych w ten sposób korzyści, jeżeli wykraczało poza granice, a więc kiedy było posiadaniem nieuprawnionym.

Dopuszczenie współwłaściciela do współposiadania rzeczy wspólnej może nastąpić w drodze dokonania przez sąd w procesie podziału quoad usum. Podział quad usum ma ułatwić korzystanie ze współwłasności przykładowo określając kto i kiedy może korzystać lub jaka część komu przysługuje w stosunku do swojego udziału. Podział quoad usum nie jest zniesieniem współwłasności, jest to tylko wewnętrzny podział, który ma ułatwić korzystanie z rzeczy wspólnej, a żaden ze współwłaścicieli nie może samodzielnie rozporządzać żadną częścią rzeczy wspólnej. Podział quoad usum można ustalić, jeżeli zgadzają się na niego współwłaściciele mający łącznie ponad połowę udziałów, pod warunkiem, że podział ten nie przekracza zwykłego zarządu. Jeśli nie ma jednak zgody osób z większością udziałów, można na drodze sądowej dokonać podział quoad usum. Gdy podział przekracza czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku jej braku współwłaściciele mający łącznie ponad połowę udziałów mogą wystąpić do sądu. Umowny quoad usum może powstać w formie pisemnej lub ustnej. W treści takiej umowy powinno się wyraźnie wskazać kto i kiedy może korzystać lub jaka część komu przysługuje w stosunku do swojego udziału itd.  Podział rzeczy wspólnej (quoad usum) powoduje skutki podobne do zniesienia współwłasności, ograniczone w czasie do formalnego zniesienia współwłasności. Oznacza to m.in. że współwłaściciele, którym w wyniku podziału nieruchomości wspólnej do wyłącznego użytkowania części tej nieruchomości ponoszą samodzielnie koszty i wszelkie obowiązki związane z przypadającą im częścią nieruchomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (24 votes)

Dodaj komentarz