Odszkodowanie od Skarbu Państwa za uniewinnienie w postępowaniu karnym

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za uniewinnienie w postępowaniu karnym

Gdy zarzuty, z którymi spotkał się oskarżony na etapie sądowym, nie potwierdziły się i z oskarżony został uniewinniony, to przysługuje mu, co do zasady, odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wszczęcie i prowadzenie przeciwko osobie postępowania karnego będzie mogło być uznane za czyn niedozwolony. Byłoby tak, gdyby postępowanie wszczęto lub prowadzono przy oczywistym braku dowodów winy, ze świadomością sfabrykowania takich dowodów, bez zachowania podstawowych przepisów procedury.

Prokurator nie dysponował dowodami w toku postępowania przygotowawczego, które uzasadniałyby podejrzenie popełnienia przestępstwa. Błędne więc były jego decyzje o postawieniu powodowi zarzutów, następnie zastosowaniu wobec niego środków zabezpieczających i w konsekwencji wniesieniu aktu oskarżenia. Inaczej wyglądałaby ocena sądu, gdyby oskarżyciel zebrał dowody popełnienia przestępstwa, a sąd karny ocenił je odmiennie, tzn. nie dał im wiary i w konsekwencji uniewinnił oskarżonego. W rozpoznawanej sprawie jednak nie istniały żadne dowody, na których oskarżyciel mógł oprzeć swoje zarzuty wobec powoda. Dlatego też uznano postępowanie prokuratora za niezgodne z prawem w rozumieniu art. 417 kc. Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 22 lipca 2013 r. I C 1685/2012

Zatrzymanie przez prokuraturę auta, na skutek podejrzeń co do jego legalnego pochodzenia, może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec właściciela pojazdu, jedynie w przypadku, gdy zostanie wskazane, że zatrzymanie było nieuzasadnione. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 grudnia 2006 r. IV CSK 263/2006

Trwające 8 lat postępowanie karne, oczekiwanie na jego zakończenie, było dla powoda źródłem stresu, niepewności i niepokoju. Stawianie się przez powoda w Komisariacie Policji było dlań źródłem upokorzenia i wstydu. Podstawę prawną roszczenia powoda stanowi art. 417 § 1 kc, stosowany w związku z art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 23 i 448 kc. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r. I ACa 364/2013

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (23 votes)

Dodaj komentarz