Umowa darowizny

Umowa darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia konkretny…

5/5 - (32 votes)