Polisa jako dokument ubezpieczenia

Polisa jako dokument ubezpieczenia

Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego poniżej, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu…

5/5 - (147 votes)