Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi. Wysoką jakość usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie współpracowników kancelarii, zdobyte w trakcie wieloletniego zatrudnienia w centralnych organach administracji rządowej.

Prawo administracyjne materialne reguluje stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami (stronami) a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również przepisy prawne określające zasady działania tych organów, w tym wykonywane przez nie czynności. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest bardzo szeroki, wynika on bowiem z zakresu zadań jakie wykonują organy administracji a zatem dotyczy prawie wszystkich dziedzin życia, np.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura.

Prawo administracyjne formalne zawiera przepisy prawne określające tryb postępowania organów administracji. Prawo to ma wykluczyć samowolę w działaniu organów administracji. Zasady postępowania przed organami administracji publicznej zostały zawarte przede wszystkim w kodeksie postępowania administracyjnego. Podstawową formą działania organów administracyjnych jest wydawanie aktów administracyjnych w tym decyzji administracyjnych.

Wybierz interesujące Cię zagadnienie, by przeczytać nasze opracowanie na ten temat:

Odwołania

 

Rozprawa

4.8/5 - (13 votes)

Dodaj komentarz