Odstąpienie i rozwiązanie umowy kupna sprzedaży samochodu z powodu awaryjności, usterek, uszkodzenia czy jego wad

Odstąpienie i rozwiązanie umowy kupna sprzedaży samochodu z powodu awaryjności, usterek, uszkodzenia czy jego wad

Co, gdy zakupimy samochód, który ma wady, usterki czy nie jest w takim stanie technicznym jak nas zapewniano? Dziś opisujemy ciekawy wyrok Sądu, który zasądził kwotę równą zakupu samochodu, gdyż kupujący odstąpili skutecznie od umowy.

Z dokonanych ustaleń, stanowiących faktyczną podstawę rozstrzygnięcia, wynika, że powodowie kupili od pozwanych fabrycznie nowy samochód osobowy marki "Volkswagen Passat". Po kilku tygodniach od daty zakupu w samochodzie ujawniła się wada w postaci braku odporności powłoki lakierniczej na działanie ptasich odchodów oraz innego odcienia lakieru na elementach wykonanych z tworzywa (zderzaki, pokrywa wlewu paliwa i prawe lusterko wsteczne). Ekspertyza zlecona przez powodów wykazała, że część z tych wad ma charakter wytwórczy, a żadna nie powstała na skutek nieprawidłowej eksploatacji pojazdu. Pismem powodowie powiadomili pozwanych o występowaniu wad w pojeździe. Po oględzinach w autoryzowanej stacji obsługi pozwani wyrazili gotowość usunięcia wady polegającej na różnicy odcieni lakieru, zakwestionowali natomiast istnienie drugiej ze zgłaszanych wad. W odpowiedzi na stanowisko pozwanych, powodowie pismem zażądali wymiany samochodu na nowy, wolny od wad. Pozwani żądali podstawienia samochodu w celu wykonania naprawy, na co powodowie nie reagowali. Powodowie złożyli pozwanym na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wobec istnienia wad pojazdu. W piśmie tym wskazali na istnienie kolejnej wady, tym razem wady układu hamulcowego. Powodowie nie zareagowali na żądanie podstawienia pojazdu do stacji obsługi.

Na podstawie opinii biegłego sądowego ustalono, że w samochodzie występują następujące wady: a) inny odcień lakieru na nakładkach zderzaków, pokrywie wlewu paliwa oraz korpusach bocznych w stosunku do zewnętrznej powłoki lakierniczej nadwozia, b) pojedyncze, punktowe "spęcherzenia" powłoki lakierniczej na powierzchni wewnętrznej pokrywy tylnej w środkowym obszarze prawej ramki okna, c) mechaniczne otarcie powłoki lakierniczej na powierzchni wewnętrznej pokrywy tylnej, d) wykwity rdzy na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych kół, e) drobne rysy na powłoce lakierniczej drzwi w okolicy klamek, f) plamy i odbarwienie zewnętrznej powłoki lakierniczej dachu i pokrywy komory silnika, oraz g) trzeszczenie w obszarze deski rozdzielczej i drzwi i stuki w zawieszeniu kół podczas jazdy na nierównej nawierzchni. Wady wymienione w punktach a - d mają charakter wykonawczy, mogą być usunięte w warunkach warsztatowych. Wada wymieniona w punkcie f, nie mająca charakteru wykonawczego, jest również usuwalna. W samochodzie nie występuje wada układu hamulcowego.

W ocenie Sądu Rejonowego, samochód jest dotknięty wadami powłoki lakierniczej, które zmniejszają jego wartość, co rodzi dla kupujących roszczenie określone w art. 560 § 1 KC. Uprawnienie do odstąpienia od umowy jednak nie powstaje w sytuacji, gdy sprzedający oświadczy gotowość natychmiastowej wymiany rzeczy na wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Wady powłoki lakierniczej mają charakter usuwalny. Pozwani zgłosili gotowość niezwłocznego ich usunięcia i kilkakrotnie wzywali powodów do podstawienia w tym celu pojazdu do stacji obsługi. Brak zgody powodów na usunięcie wad czyni ich odstąpienie od umowy bezskutecznym. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 listopada 2003 r. II CK 239/02

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (111 votes)

Dodaj komentarz