Bezskuteczność względna umowy, czyli zawarcie umowy, która czyni niemożliwym wykonanie zobowiązania dłużnika

Bezskuteczność względna umowy, czyli zawarcie umowy, która czyni niemożliwym wykonanie zobowiązania dłużnika

W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. Przesłanką bezskuteczności umowy czyniącej  niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniom osoby trzeciej jest świadomość strony tej umowy o istnieniu roszczenia lub nieodpłatność umowy. Wspomniana świadomość oznacza zwężone pojęcie złej wiary. Dochodzący bezskuteczności umowy musi przeprowadzić dowód, że strony pozytywnie wiedziały o istnieniu roszczenia.  Jest to przesłanka rygorystyczna, której nie można zastąpić stwierdzeniem możliwości lub powinności posiadania takiej wiedzy ani ustaleniem, że strony zawierające umowę mogły taką wiedzę z łatwością powziąć, gdyby tylko postępowały z należytą starannością czy ostrożnością.

Cechą wspólną czynności prawnych dotkniętych wadą bezskuteczności względnej jest brak ich skuteczności wobec określonych osób, przy czym czynność pozostaje skuteczna względem innych. Czynność prawna jest tu oczywiście dokonana i ważna, jednakże wywołuje ograniczone podmiotowo skutki prawne. Ustawodawca posługuje się konstrukcją bezskuteczności względnej wówczas gdy chce zapobiec temu, aby czynność prawna nie pozbawiała możliwości wykonywania prawa podmiotowego przysługującego osobie nieuczestniczącej w tej czynności (osobie trzeciej).

W wyroku uwzględniającym powództwo konieczne jest określenie konkretnego roszczenia, którego zaspokojeniu ma służyć uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec powoda.  Orzeczenie o bezskuteczności umowy oznacza, że wobec powoda umowa ta traktowana jest jakby nie została zawarta, ale jedynie tylko w tym zakresie, w jakim czyniła niemożliwym zrealizowanie określonego w wyroku roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.7/5 - (39 votes)

Dodaj komentarz