Co nie podlega egzekucji w postępowaniu o upadłość konsumencką

Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności. Zasadą jest, że w skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego, należący do niego w chwili ogłoszenia upadłości i nabyty w toku postępowania upadłościowego. W stosunku do tego majątku upadły zostaje całkowicie pozbawiony możliwości wykonywania uprawnień stanowiących podstawowe atrybuty prawa własności; przedmiotowe uprawnienia, …

Wniosek do sądu o upadłość konsumencką dłużnika

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane w języku prawniczym mianem upadłości konsumenckiej, wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze. Przyczyną wprowadzenia przepisów upadłości konsumenckiej stało się zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych. Ustawodawca wyszedł więc ze słusznego założenia, że należy stworzyć mechanizmy prawne, które w pewnych wypadkach umożliwią oddłużenie tym …

Dochodzenie oraz windykacja wierzytelności i długu

Podstawą skutecznej windykacji jest szybka reakcja wierzyciela i podjęcie niezbędnych kroków prawnych. Oferujemy kompleksowe prowadzenie procesu windykacji od postępowania przedsądowego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne. W zakresie postępowania egzekucyjnego współpracujemy z najbardziej efektywnymi kancelariami komorniczymi w Polsce. Nasza Kancelaria w ramach swojej działalności reprezentuje również dłużników, pomagając im rozwiązać ich problemy. Windykacja w fazie przedsądowej: …