Category Archives: Uznanie wyroku sądu zagranicznego w Polsce

Uznanie wyroku, postanowienia i orzeczenia Sądu zagranicznego w Polsce

Z uznaniem orzeczenia zagranicznego wiąże się jego skuteczność na obszarze Polski. W naszej praktyce najczęściej uznawane są orzeczenia o rozwód, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską oraz adopcję. Przez skuteczność orzeczenia rozumie się wywoływanie wszelkich skutków innych niż wykonalność, a więc w szczególności skutek prawotwórczy w wypadku orzeczeń konstytutywnych, powagę rzeczy osądzonej oraz moc wiążącą orzeczenia. Przez…
Więcej...