Prawo i postępowanie administracyjne

dział prawa na który składają się przepisy prawa administracyjnego materialnego oraz prawa administracyjnego formalnego.

Prawo administracyjne materialne reguluje stosunki prawne pomiędzy różnymi podmiotami (stronami) a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również przepisy prawne określające zasady działania tych organów, w tym wykonywane przez nie czynności. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest bardzo szeroki, wynika on bowiem z zakresu zadań jakie wykonują organy administracji a zatem dotyczy prawie wszystkich dziedzin życia, np.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, obronność kraju, szkolnictwo, budownictwo, kultura.

Prawo administracyjne formalne zawiera przepisy prawne określające tryb postępowania organów administracji. Prawo to ma wykluczyć samowolę w działaniu organów administracji. Zasady postępowania przed organami administracji publicznej zostały zawarte przede wszystkim w kodeksie postępowania administracyjnego. Podstawową formą działania organów administracyjnych jest wydawanie aktów administracyjnych w tym decyzji administracyjnych.

Kliknij wybrane zagadnienie, by przeczytać nasz praktyczny wpis na ten temat:

Odwołania

Rozprawa

Prawo i postępowanie administracyjne
5 (100%) 11 votes