Category Archives: Odszkodowanie i zadoścuczynienie za zmarnowany urlop, wycieczkę, wakację, podróż

Obowiązki biura podróży, organizatora i pośrednika turystycznego oraz umowa o świadczenie usług turystycznych

Polecamy Państwa uwadze  nasz wpis dotyczący odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowaną, nieudaną wycieczkę, urlop, wyjazd, podróż: zmiana umowy, obniżenie ceny, reklamacja, odstąpienie TUTAJ. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób…
Więcej...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowaną, nieudaną wycieczkę, urlop, wyjazd, podróż: zmiana umowy, obniżenie ceny, reklamacja, odstąpienie

Polecamy Państwa uwadze nasz wpisz dotyczący obowiązków biura podróży, organizatora i pośrednika turystycznego oraz umowy o świadczenie usług turystycznych TUTAJ. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, której w drodze umowy nie można wyłączyć, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem klienta; 2)…
Więcej...