Category Archives: Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Szkoda całkowita samochodu, auta po wypadku, a odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Innymi słowy, ubezpieczony nie może w ramach odszkodowania uzyskać więcej niż utracił w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę lub w celu odwrócenia jego skutków. Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan…
Więcej...

Samochód zastępczy, naprawa auta i odszkodowanie po wypadku

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu majątkowym polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania. Z kolei przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania…
Więcej...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy, autem, a ubezpieczenie OC i AC

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu majątkowym polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania. Z kolei przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania…
Więcej...

Sprzedaż lub kupno uszkodzonego, wadliwego samochodu poprzez wprowadzenie w błąd, oszustwo czy ukrycie wad

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie naszej sprawy w związku ze sprzedażą uszkodzonego samochodu, którego wady zostały ukryte przez sprzedawcę. Sprawa oczywiście została wygrana, a pozwany musiał zapłacić powodowi niezbędne koszty naprawy. Takich spraw mamy coraz więcej w kancelarii, dlatego opracowanie ma charakter mocno edukacyjny naszych klientów. Powód R. B. wniósł w pozwie o zasądzenie od pozwanej…
Więcej...

Wypadek samochodowy a części oryginalne, używane czy zamienne jako odszkodowanie

W wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomiczne uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych należy zaliczyć w zasadzie także koszt nowych części i  innych materiałów, których użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy,…
Więcej...

Odszkodowanie za kradzież samochodu

Tylko kilkanaście minut upływa do chwili otwarcia drzwi auta, po kolejnych silnik już pracuje, po niespełna minucie po samochodzie nie ma już nawet śladu.  Świadczenie ubezpieczającego (zapłata składki) jest zawsze bezwarunkowe, natomiast świadczenie zakładu jest zależne od zajścia przewidzianego w umowie wypadku (kradzieży auta). Ubezpieczającym należne jest odszkodowanie w przypadku szkody powstałej w okresie obowiązywania…
Więcej...