Blog kancelarii adwokackiej, radców prawnych i prawników

Umowa przedwstępna i przyrzeczona - termin, żądanie zawarcia, rozwiązanie, odstąpienie, naprawienie szkody i odszkodowanie

Umowa przedwstępna i przyrzeczona - termin, żądanie zawarcia, rozwiązanie, odstąpienie, naprawienie szkody i odszkodowanie

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w…

Umowa przedwstępna i przyrzeczona – termin, żądanie zawarcia, rozwiązanie, odstąpienie, naprawienie szkody i odszkodowanie
5 (100%) 101 votes