Blog kancelarii adwokackiej, radców prawnych i prawników

Przyczynienie się do powstania albo zwiększenia szkody. Obniżenie odszkodowania, zadośćuczynienia i obowiązku naprawienia szkody

Przyczynienie się do powstania albo zwiększenia szkody. Obniżenie odszkodowania, zadośćuczynienia i obowiązku naprawienia szkody

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.…

Przyczynienie się do powstania albo zwiększenia szkody. Obniżenie odszkodowania, zadośćuczynienia i obowiązku naprawienia szkody
5 (100%) 63 votes
Odpowiedzialność kilku osób za szkodę, zapłatę odszkodowania lub naprawianie szkody. Regres, czyli zwrotne roszczenie

Odpowiedzialność kilku osób za szkodę, zapłatę odszkodowania lub naprawianie szkody. Regres, czyli zwrotne roszczenie

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto…

Odpowiedzialność kilku osób za szkodę, zapłatę odszkodowania lub naprawianie szkody. Regres, czyli zwrotne roszczenie
4.9 (97.78%) 27 votes