Blog kancelarii adwokackiej, radców prawnych i prawników

Polisa jako dokument ubezpieczenia

Polisa jako dokument ubezpieczenia

Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego poniżej, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu…

Polisa jako dokument ubezpieczenia
5 (100%) 34 votes