Blog kancelarii adwokackiej, radców prawnych i prawników

Co powoduje naliczenie odszkodowania z kary umownej

Co powoduje naliczenie odszkodowania z kary umownej

Konieczną przesłanką naliczenia kary umownej jest zawsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Niewykonaniem zobowiązania jest brak spełnienia świadczenia przy jednoczesnym istnieniu okoliczności, wyłączających…

Co powoduje naliczenie odszkodowania z kary umownej
5 (100%) 126 votes