Blog kancelarii adwokackiej, radców prawnych i prawników

Przyczynienie się do naliczenia kary umownej

Przyczynienie się do naliczenia kary umownej

Problem możliwości obniżenia kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania był przedmiotem kontrowersji zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego,…

Przyczynienie się do naliczenia kary umownej
5 (100%) 280 votes